EMOS Alumatic spol. s.r.o.

Česká republika

Lineární automatické dveře

Automatické dveře » Konstrukce automatických dveří » Lineární automatické dveře

   Lineárne automatické dvere sú charakteristické lineárnym (priamočiarym) pohybom dverných krídel. Tento typ patrí konštrukčne medzi najčastejšie používané automatické dvere. Takéto dvere je možné vyhotoviť ako jednokrídlové, pričom môžu byť otváravé do pravej alebo ľavej strany. Najčastejším a štandardným typom sú dvojkrídlové dvere. Otvorenie na plnú priechodziu šírku sa dosiahne za polovičný čas ako u jednokrídlových dverí. Špeciálnou kategóriou sú teleskopické dvere, ktoré riešia problém nedostatku priestoru, ak je potrebné dosiahnuť potrebnú priechodziu šírku. Šípové dvere tvoria taktiež špeciálnu skupinu automatických dverí. Jedná sa o dvojkrídlové dvere, ktorých krídla zvierajú kladný alebo záporný uhol (šíp umiestnený do exteriéru alebo do interiéru).