EMOS Alumatic spol. s.r.o.

Česká republika

Šipové automatické dveře

Automatické dveře » Konstrukce automatických dveří » Lineární automatické dveře » Šipové automatické dveře

  • Šíp do exteriéru
    Šíp do exteriéru
  • Šíp do interiéru
    Šíp do interiéru

   Tieto dvere sú skutočným atypom, ktorý len výnimočne vzniká na výkresoch projektov, skôr ide o reálnu potrebu vyriešenia technického problému v rámci dispozičného riešenia. Mechanizmus je podobný ako pri základnom lineárnom modeli, s doplnením prevodu na prenos hnacej sily na časť, ktorá nie je v osi pohonného mechanizmu. Uhol zlomu môže byť kladný ale i záporný z pohľadu interiér - exteriér. Pohon automatickýh dverí je spravidla umiestnený v interiéri.

 

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

 

2KS - ŠÍPOVÉ DVERE 
          Jednotka pre dvojkrídlové šípové dvere ostré a tupé v rozdelenom stave pre montáž. Doporučená konzultácia s výrobcom o možnosti konštrucie a montáže !!!
 

 2KS