EMOS Alumatic spol. s.r.o.

Česká republika

Dvojkřídlové automatické dveře

Automatické dveře » Konstrukce automatických dveří » Lineární automatické dveře » Dvojkřídlové automatické dveře

   Dve krídla  sú navzájom mechanicky spojené cez prevod poháňaný elektromotorom. Impulz otvárania vyvolá pohyb pred snímačom pohybu, ktorý uvedie do činnosti otvárací mechanizmus. Základným konštrukčným materiálom sú hliníkové profily, z ktorých je zhotovené jadro mechanickej konštrukcie pohyblivého mechanizmu, ako i dverné krídla, prípadne nadväzujúca hliníková zasklená stena. 

 

 

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

2K -    DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - Štandardná dvojkrídlová pohonná jednotka (montáž na ostenie alebo netypickú konštrukciu).

2KA - DVOJKRÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVERE - Dvojkrídlová pohonná jednotka pre nerovnaký pohyb pravého a ľavého krídla.